Широколистни пелети или иглолистни пелети?

Широколистни или иглолистни пелети? Безспорно важен въпрос, но за да намерим отговора трябва да започнем от основите.

Пелетите са форма на дървесно гориво, което се произвежда от компресирани дървени стърготини. Те обикновено се компресират в цилиндрични или кубовидни форми и се продават в торби или чували. 

Пелетите се използват като гориво за отопление на домове, предприятия и фабрики по цял свят. За много хора този тип гориво е предпочитан метод за отопление. И тук не говорим за някаква мода, или тренд със съмнителни реални ползи.

Напротив, пелетите набират все повече и повече популярност и има защо. В някои страни като Швеция това всъщност постепенно се превръща и преобладаващата суровина за поддържане на топла и уютна температура.

Всичко звучи чудесно.

Но с многото видове пелети, както е казал народа, идват много отговорности и въпроси. 

Един от най-често задаваните въпроси: Какъв тип пелети трябва да купите? 

Дебатът относно качествата на пелетите от иглолистна и широколистна дървесина е нагорещена дискусия, която продължава да бушува дори и днес.

Не само това, но дори няма знаци, че това е дискусия, която скоро ще бъде разрешена.

Например, от една страна, имате личности, които са обсебени от екологията като тема до степен на фанатизъм. Много такива хора твърдят, че широколистната дървесина гори по-бързо. Според тях, пелетите от такъв тип дървета струват повече енергия за производство, отколкото пелетите от иглолистната дървесина.

От друга страна, имаме и много производители и потребители на професионални горелки за домашни пелети, които са на обратното мнение. Те смятат, че пелетите от иглолистна дървесина са по-добри за клиентите и откъм енергийна ефективност, и откъм цялостна икономия на разхода.

В тази статия ще се опитаме да разберем кой тип пелети е по-добър за вас и защо.

За целта събрахме основната информация относно двата типа дървесни пелети, така че да можете да вземете свое собствено решение, след като прочетете всички аргументи.

Какво значение има вида на пелетите?

Този въпрос има един много кратък отговор: Това дали пелетите, които използвате за отопление са широколистни или иглолистни, има много малко значение.

За тези от вас, които не са очаквали този отговор, ще обясним какво имаме предвид надълго и широко.

Споровете в интернет, или Когато многото четене може да е вредно

Виждали сме много хора онлайн да казват „пелетите от твърда дървесина са по-скъпи, така че трябва да са по-добри“, но това не е вярно.

Докато проучвахме плюсовете и минусите от използването на дървесни пелети за отопление, силно впечатление ни направи едно нещо. По-голямата част от онлайн съдържанието по този въпрос се изчерпва само и единствено до мнения. И почти никога тези мнения не се основават на реални аргументи и проучвания.

Но нека се върнем на основния въпрос. Защо няма значение дали нашите пелети са направени от иглолистни или широколистни дървета? Как така, нали по форумите и на много места в интернет почти всички казват, че пелети от дървесина Х са по-добри от пелети от дървесина Y?

Нека започнем от самият процес на изгаряне на пелети в една камина или котел.

Какво всъщност се случва, когато широколистни или иглолистни пелети ни топлят?

По време на процеса на самото изгаряне на пелети, въпросните дървесни частици отделят определено количество топлина. Това количество топлина измерваме като отделени единици BTU (British Thermal Unit) на всеки килограм изгорени дървесни пелети. То е основен индикатор за цялостната енергийна ефективност на горивото.

Кой е факторът, който определя колко топлина се отделя при самото изгаряне на широколистните и иглолистните пелети? Това е плътността на дървесния материал. Тя определя количеството енергия, което се съдържа в единица обем. От своя страна, тази енергия е това, което ние усещаме като топлина.

Накратко, един от най-важните елементи за ефективността на дървесните пелети е тяхната плътност.

Котлите на дървесни пелети са проектирани така, че да могат да използват пелети, които съдържат определено количество енергия в кубичен метър.

Това означава, че ще трябва да се уверите, че вашите пелети отговарят на определени стандарти и размери, за да работят с вашия котел. Това може да бъде трудно, тъй като всяка компания има свой собствен набор от изисквания. Заради това е важно да разберете какви са те, преди да закупите каквито и да било пелети.

Кой е по-ефективният вид пелети?

Основната разлика е колко плътно е дървото, от което са направени дървесните пелети.

Самите пелети, както вече казахме, са миниатюрни остатъчни частици от първичният дървесен материал. Те се получават след смилане на съответната едра дървесина. След това, тези малки частици се изсушават до степен, в която нивото на влажност в частиците е под 15 процента.

След като са изсушени, дървесните частици преминават през процес на повторно, по-ситно смилане. Целта на този етап е да се получат еднакви по размер части. Веднъж преминали тази фаса, пелетите биват заредени в така нареченият гранулатор.

Оттам, след подлагане на голямо налягане при високи температури от порядъка на 85 до 100 градуса по Целзий, пелетите излизат пресовани и оформени като малки дървесни гранули. Един от най-важните елементи на този процес е това, че не се използват химични добавки и изкуствени материали за слепването на частиците.

Лигнинът, който се съдържа в дървесината, изпълнява функцията на натурално и чисто лепило, когато е третиран при определена температура.

Веднъж излезли като гранули, пелетите се охлаждат докато не станат годни за пакетиране, транспорт и консумация.

И ето, че преминахме набързо през базовите етапи на производство на дървесни пелети.

И сега, имаме един въпрос към вас. Според вас има ли значение това дали използваният дървен материал е иглолистен или широколистен?

Разбира се, че няма. След като пелетите са обработени, третирани и оформени, те са едни и същи.

Да, разбира се, най-вероятно и под тази статия ще има коментари, които ще обясняват как иглолистните растения горят многократно по-бързо от широколистните.

Ние, обаче, смеем да твърдим, че този факт се дължи на наличието на смола при иглолистните дървета. При преработката на дървесният материал в пелети, тази смола изчезва напълно. Следователно, дори и този аргумент губи валидност.

Истината е една.

И тя гласи следното: Ако вземем десет килограма дъб и десет килограма бор, ще получим приблизително еднакво количество топлина от всеки.

Цялата дискусия относно ефективността на широколистните и иглолистните пелети се свежда до това колко плътно е цялото дърво преди обработка. След изсушаване и преработка, получаваме еднакво количество отопителна енергия от всеки един от двата вида.

Широколистни и иглолистни дървета: Какви са разликите?

Само за да стане ясно, не всички иглолистни дървета са с едно и също качество и не всички твърда дървесина са с едно и също качество!

Има много висококачествени иглолистни пелети и има много нискокачествени пелети от иглолистна дървесина. Същото важи и за тези, които са направени от широколистни дървета.

Тази максима може да бъде приложена и за пелетите с лошо качество. Нискокачествените пелети могат да бъдат направени от всякакъв вид от дървесина.

Най-важните фактори, за които трябва да внимавате са чистотата на първичният дървесен материал, качеството на дървото и какво е тяхното съдържание на влага. Пелетите с високо съдържание на влага трябва да се избягват, защото имат неблагоприятен ефект върху вашата горелка за дървени стърготини.

И все пак, това означава ли, че широколистните и иглолистните пелети са еднакви?

Разбира се, че не.

Има известни разлики между двата типа дървесни пелети и е хубаво да сте запознати с тях.

Цена

Само за да стане ясно, не всички иглолистни дървета са с едно и също качество и не всички твърда дървесина са с едно и също качество!

Има много висококачествени иглолистни пелети и има много нискокачествени пелети от иглолистна дървесина. Същото важи и за тези, които са направени от широколистни дървета.

Тази максима може да бъде приложена и за пелетите с лошо качество. Нискокачествените пелети могат да бъдат направени от всякакъв вид от дървесина.

Най-важните фактори, за които трябва да внимавате са чистотата на първичният дървесен материал, качеството на дървото и какво е тяхното съдържание на влага. Пелетите с високо съдържание на влага трябва да се избягват, защото имат неблагоприятен ефект върху вашата горелка за дървени стърготини.

И все пак, това означава ли, че широколистните и иглолистните пелети са еднакви?

Разбира се, че не.

Има известни разлики между двата типа дървесни пелети и е хубаво да сте запознати с тях.

Енергийна ефективност

Както изяснихме във втората част на нашата статия, този параметър е с почти еднакви стойности и при двата типа дървесина.

На много места може да срещнете заблудата, която вече обсъдихме. А именно – иглолистните дървета са с по-висок BTU капацитет от широколистните заради това, че горят по-бързо от тях.

Както изяснихме, бързото горене се дължи на съдържанието на смола. Смолата, от своя страна, се губи след изсушаване на дървото.

Следователно, няма съществена разлика по този параграф.

Съдържание на пепел

И този фактор не зависи чак толкова от типа първичен дървесен материал, колкото от цялостното качество на въпросния материал. Въпреки това, вида дърво от което са направени пелетите, има известно влияние.

И двата вида дървесни пелети съдържат по-малко от 1% пепел.

Разбира се, и тук има уловка!

Пелетите от широколистна дървесина произвеждат 3 пъти повече пепел от иглолистната дървесина, тъй като на широколистните растения по начало им трябва повече време докато се разложат напълно.

Емисия на прахови частици

Има много разлики между пелетите от широколистна и иглолистна дървесина, но това, което наистина се откроява, е тяхното съотношение на отделяне на прах при горене.

Коефициентът на изгаряне на иглолистните пелети е подобен на този на пелетите от широколистна дървесина. Въпреки това, емисиите на прах варират значително за всеки един от двата типа материал.

Когато става въпрос за материали с ниски коефициенти на горене, емисиите на прах от иглолистната дървесина са значително по-високи от тези на твърдата дървесина.

Обратно, когато става въпрос за пелети, които имат по-висок коефициент на горене, широколистната дървесина има по-високи нива на емисии на прах от иглолистната дървесина.

Широколистни или иглолистни пелети: Как да избера?

Нашият съвет е да вземеш най-вече тези два фактора под внимание при избора си на дървесни пелети за отопление:

Бюджет

Голямото разнообразие от пелети на пазара означава и много марки пелети, от много производители, на много различни цени.

Ако следваме правилата на пазарната логика, високите цени не би трябвало да се дължат единствено на желанията за най-висока печалба на производители и търговци. Те би трябвало да означават, че първичната дървесина вложена във въпросните пелети е по-качествена, по-свежа и по-плътна.

Да, правилно забелязахте, че използваме “би трябвало” и “трябва”. Това е, защото знаем в коя държава се намираме. За това още веднъж – бъдете внимателни при избора си на компания и марка.

Като оставим това настрана, разбира се, че няма да Ви посъветваме задължително да купувате само пелетите с най-високо качество и на най-висока цена. Ако трябва да отоплявате повече помещения за по-продължително време, това означава и по-голяма инвестиция в гориво, независимо какво е то.

Не всеки има възможността да отделя значителна част от бюджета си за най-скъпите дървесни пелети и това е нормално.

Стига да вземете предвид най-важните фактори при избора на пелети, може да намерите отоплителен материал за студените месеци с добро качество и на разумна цена.

За това – винаги си правете сметката. Планирайте бюджета си, колко ще е потенциалният Ви разход за отопление на пелети и колко може да отделите за да го покриете. Ако се затруднявате в изчисленията, винаги може да използвате нашият калкулатор за цена на пелети.

Вашата камина или пелетен котел

В днешни дни, повечето качествени отоплителни уреди за пелети са проектирани и изработени за да могат да работят и с широколистни, и с иглолистни пелети.

Въпреки това, не разчитайте само на това.

Прочетете техническото упътване. Производителите упоменават спецификата при работа с широколистни и иглолистни пелети.

Ако Ви е трудно да се ориентирате, не се отчайвайте.

Винаги може да се консултирате с производителя на Вашият отоплителен уред, или с негов официален представител за България.

Заключение

Завършваме тази статия с това, че който търси – намира. В повечето случаи. И стига търсенето да е добре направено.

Навярно ще срещате много различни мнения и възгледи за това кои видове пелети са по-добри. Много хора ще се опитват да Ви убеждават в това, че единият вид е върхът и другият не струва. Както и обратното, разбира се.

Нашият съвет е да не ги слушате.

Разлики между широколистните и иглолистните пелети определено има. Но тези разлики са с пренебрежимо малко влияние върху енергийната ефективност на дървесните пелети.

По-важното, за което трябва да внимавате са вече изброените фактори като качество на дървеният материал, от които широколистните и иглолистните пелети са направени, съдържанието на пепел, емисията на праховите частици и Вашият бюджет. Тези характеристики, а не това дали пелетните частици са от явор или бор, определят колко топло ще Ви е през зимата.

В нашият магазин може да разгледате в подробности нашите видове пелети.

Често Задавни Въпроси

Отговор: Ефективността на дървесните пелети се определя от калоричността. Широколистните и иглолистните пелети са еднакво ефективни. Ефективността зависи далеч повече от качеството първичния дървесен материали капацитета на отоплителния уред.

Отговор: Според последните данни от 2020 години, средната пазарна цена на 1 тон първокачествени иглолистни пелети варира между 498 – 549лв. Колкото до широколистните пелети, цената варира между 465 – 495 лв.