Бъдещето на дървесните пелети като средство за отопление

Дървесните пелети са тук за да останат. 

Това, което 2022 ни припомни е, че не трябва да приемаме нищо за даденост. Процеси, които сме възприемали като обичайни практики и едва ли не сигурни битовизми, изведнъж се оказаха заплашително увиснали в несигурност. Отоплението на газ е само едно от тези процеси. Заедно с тях, обаче, ние също изпаднахме в несигурност – като потребители и като човешки същества, които се нуждаят от топлина и уют за да водят нормален начин на живот.

В този контекст, дървесните пелети се оказват изненадващо устойчив начин за отопление. Не само, защото те са дериват на природен ресурс, от чието изобилие не можем да се оплачем. Тяхното лесно усвояване и енергийна икономичност допринасят към популярността им, която набира все повече и повече сили. 

И все пак, можем ли да разчитаме на пелетите като отоплително средство в дългосрочен план? До колко обещаващо е развитието на пелетната индустрия? Има ли рискове и негативни последици при тяхната употреба, за които не знаем?

За да разберете отговорите на тези въпроси, както и още за бъдещето на дървесните пелети в нашия свят – четете надолу.

Нека започваме!

Не 3, а 2 в 1: Дървесните пелети щадят и природата, и портфейла

Пари на фона на дървесни пелети

Това, че дървесните пелети са едни от най-екосъобразните материали за отопление е сред най-често тиражираните характеристики за тях. За разлика от много други “еко” тенденции, които идват “от днес за утре” , обаче, в тази истината преобладава.

Пелетите ни помагат да пестим

Още от 2010 година, когато се правят първите истински подробни проучвания относно отоплението на дървесни пелети, става ясно едно. А именно – те са в пъти по-благоприятна алтернатива от изкопаемите горива. Това важи както от климатична, така и от икономична перспектива. 

Последното става една от главните причини за бума в отоплението на пелети, на който ставаме свидетели през последните десетина години. Въпросното проучване от 2010 година, проведено в Германия, установява закономерност, която изненадва много хора, които отдавна са приели отоплението на ток и газ като закон. То е, че  цената на дървесните пелети в Германия се оказва с една трета по-ниска от цената на газта и петрола тогава. 

Тази констатация е повратна точка в масовото възприятие на дървесните пелети от страна на широката общественост. За съжаление, фактът, че пелетите са екосъобразни сам по себе си едва ли щеше да е достатъчен да накара толкова хора да обърнат внимание на този материал като начин да отопляват домовете си. 

Пелетите помагат да опазим околната среда

Пелети в природата

Тъжната истина е, че портфейлът много често диктува правилата. За щастие, в този случай говорим за това как силата на портфейла е в пряка корелация със благоприятното влияние на пелетите върху майката природа. 

Употребата на пелетите е екосъобразна / eco-friendly/ CO2-неутрална. Kойто и израз да избере, поантата е, че въглеродният диоксид (CO2), освободен по време на горенето, е равен на количеството, което едно дърво абсорбира по време на целия си живот. Това означава, че когато използвате дървесните пелети като отоплителен материал, не нарушавате екологичния баланс по никакъв начин. 

Също така, пелетите отделят изключително малко пепел по време на изгаряне. И освен, че това означава значително по-малко време прекарано в чистене, води и до по-малко замърсяване на въздуха у вас. 

Тъй като дървесните пелети са с висока плътност и съдържат малко влага и малко пепел, те горят пълноценно. Това позволява топлинната енергия, произведена от тяхното изгаряне, да се използва максимално ефективно. Според австралийската организация  за защита на околната среда (EPA), всеки тон дървесни пелети намалява емисиите на въглероден диоксид с приблизително 1,5 тона.

Какви изводи можем да извадим?

Както установихме, дървесните пелети имат сериозно предимство, с което могат да спечелят сърцата и портфейлите на хората. А то е, че са от малкото материали, които могат да съчетаят две характеристики, еднакво полезни както за природата, така и за крайния потребител. 

Пелетите са екологичен, икономичен, но и ефективен начин за отопление. И въпреки, че можем да допуснем, че с нарастване на потреблението, тяхната цена също ще се увеличава, то сме много далеч от етапа, в който ще бъде по-скъпо от отоплението на ток или газ. 

Като вземем тези фактори предвид, можем смело да допусне, че бъдещето на дървесните пелети е тяхната употреба да се увеличава. Поне на хартия всичко изглежда така. 

Но какво казва науката?

Дървесните пелети като отоплителен материал след COVID пандемията

COVID-19 пандемията драстично измени начина ни на живот. Това включва не само трансформацията на тривиални процеси като пазаруване, пътуване с обществен транспорт, но и начинът, по който употребяваме отоплителна енергия. 

Това неминуемо се отразява и на прогнозите за употребата на пелети като източник на топлина. Глобалната агенция Research and Market поръчват специално изследване по темата, което обхваща данни от цял свят, включвайки огромни компании като Enviva Partners LP, AS Graanul Invest, Drax Group Plc, Fram Renewable Fuels LLC, Segezha Group JSC, Lignetics Inc и други. 

Спънки в развитието

До 2020 година, пелетната индустрия се движеше “по разписание.” Тоест – пелетите се радваха на все по-голяма популярност като отоплително средство. Световният пазар на дървесни пелети се оценяваше на приблизително 10,52 милиарда щатски долара през 2020 г.. Прогнозите бяха да достигне 15,63 милиарда долара до 2026 г. при годишен растеж от порядъка на 7,28% през 2021-2026 г.

И както за съжаление знаем, един прилеп ни донесе COVID-19 вируса. Това промени нещата. Поради последвалата пандемия и “паузирането” на множество индустрии, пазарът на пелети стана свидетел на намалено търсене и недостиг на суровини. Това се усеща и до днес. 

Има и друг фактор, който потенциално ще забави главоломния растеж на отоплението с пелети. А именно – приемането и увеличаването в употребата на алтернативни възобновяеми енергийни източници. Сред примерите, които можем да посочим са слънчева (фотоволтаична) енергия посредством соларни панели, вятърна енергия и геотермална енергия. Въпреки, че това са методи, които далеч не са толкова лесно достъпни за масовия потребител, има голяма вероятност те да попречат на растежа на пазара през прогнозния период.

Обработка на дървесни пелети

Прогнози за бъдещето на дървесните пелети

Въпреки това, отоплението с дървесни пелети все още е на гребена на вълната. 

Дори напротив. Приложението на дървесните пелети за отопление заема значителен пазарен дял през 2020 г. Прогнозите са вероятно това приложение да бъде доминиращото на пазара и през прогнозния период. Според Световната биоенергийна асоциация (World Bioenergy Association), дървесните пелети дори имат потенциал да заменят напълно въглищата в производствените съоръжения за генериране на електроенергия. 

С развитието на технологиите през последните години, дървесните пелети са претърпели известна термична модернизация чрез различни методи. Сред примерите, които можем да дадем са процеси като изпичане, хидротермална карбонизация и парна експлозия. Тези решения позволяват още по-оптимална употреба на пелетите като отоплителен материал, което от своя страна увеличава преките ползи. 

Все повече и повече държави и корпорации обръщат внимание на цялостното подобряване откъм енергийна ефективност. Следователно, очаква се много от тях да обърнат внимание на дървесните пелети като източник на термална енергия.

Един от регионите с най-голям потенциал за растеж е Азиатско-тихоокеанската зона. Изключително големият брой въглищни електроцентрали в света, които рано или късно трябва да бъдат обновени, предразполага и за възможността за растеж на пазара в близко бъдеще. 

Как стоят нещата откъм производството на пелети? Със значително производство на дървесни пелети през цялата 2020 г., Европа се очертава като доминиращ играч на пазара през прогнозния период до 2026 година включително.

Ключови тенденции в пазара за дървесни пелети

Куп дървесни пелети на зелен фон

За финал, нека обобщим очертаващите се ключови тенденции в пелетната индустрия. 

Пелетите като отоплителен материал

 • Пелетите са твърдо гориво от биомаса, основно произведени от дървесни остатъци и странични селскостопански продукти като слама. Специфичните предимства на пелетите включват: стандартизирани свойства, високо енергийно съдържание, пълноценно изгаряне, ниско замърсяване и висока плътност.
 • Като средство за отопление, дървесните пелети се очертава да бъдат използвани предимно в жилищните и търговските сектори.  Пример за сектор, в който се очаква да бум откъм акцента върху отоплението с пелети е кулинарния – готвене и печене на скара, ако трябва да сме конкретни. 
 • Очаква се цената на пелетите да остане по-евтина от тази на другите горива за още дълго време. В следствие на това, този фактор превръща дървесните пелети в по-икономичен вариант. Това от своя страна често е решаващо за грижите и на жилищния, и на търговския сектор. В допълнение към това, трябва да отбележим, че през 2020 г. дървесните пелети претърпяха рязък спад в цените си (поради свъхпредлагане на пазара).
 • През цялата 2019 г. потреблението на дървесни пелети за отопление отбелязва значителен растеж най-вече в Европа, но също така – в региони, където преди това беше значително по-слаб, като Северна Америка и Азия. Очакванията са, че тази тенденция ще продължи възходяща траектория в тези части на света.
 • Като възобновяем източник на енергия, дървесните пелети са любимци на не едно и две правителства. Много държави са склонни да отпускат субсидии и стимули за да насърчават екосъобразното отопление. Следователно, много страни стартираха или актуализираха своите политики и схеми, свързани с дървесните пелети за приложения за отопление. Очаква се стимулите да се увеличат значително и все повече и повече държави да последват примера.

Географски особености при пелетите

 • САЩ са един добър пример за последната точка. През януари 2021 г. в Съединените щати влезе в сила нов данъчен кредит за инвестиции за нагреватели на дърва и пелети (ITC). Съгласно него потребителите, които купуват високоефективни дърва, пелети или по-големи системи за отопление на биомаса за жилищни сгради, могат да се възползват от 26% данъчно облекчение. Не е малко, нали?
 • Страните от ЕС ще запазят своите позиции не само като водещи производители, но и като потребители на дървесни пелети. Понастоящем ЕС може да се похвали с приблизително 25 милиона метрични тона производство на дървесни пелети, като използваният капацитет е от порядъка на 74 %. Очаква се ЕС да продължи растежа на производството с темп, който варира между 5% – 7%. 
 • Очаква се търсенето на дървесни пелети в Европа да се нарастне с 30-40% между 2021 и 2026 г. Европа представлява повече от 50% от световното търсене на пелети. От 2020 г. насам , използването на пелети от европейските нации включва жилищно отопление (40%), електроцентрали (36%), търговско отопление (14%) както и комбинирани топло- и електроцентрали (10%). Освен това, много общини и компании се обръщат към употребата на пелети в проекти за подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради като като училища, съдилища и административни сгради. 

Заключение

 • Въпреки алтернативните източници на енергия като соларните панели, както и COVID-19 пандемията, дървесните пелети се очертават като предпочитано решение за отоплителна енергия – както за бизнеса, така и за домакинствата. 
 • Благодарение на техните качества като производствен материал, комбинирани с ниската им цена, пелетите най-вероятно ще продължат да набират популярност във все повече и повече региони на света. 
 • Според нас, това е напълно естествено. Повече от две трети от използваната енергия от домакинствата в глобален мащаб се използва за отопление. Без преосмисляне на отоплението не е възможен енергийния преход, от които ние всички се нуждаем като жители на тази планета. 
 • И тук трябва да си припомним една истина. Дървесните пелети са единствената суровина, която може да генерира във вашият дом 100% възобновяема, удобна и благоприятна за климата топлина. 
 • Тази комбинация ги прави очевиден фаворит като отоплителен материал.