Могат ли да ни подведат цените на дървесните пелети? [Защо цената не е най-важното] 

Евтиното излиза скъпо. Навярно всеки един от вас е чувал тази поговорка. Няма да открием колелото наново, ако кажем, че тази максима важи и за цените на дървесните пелети. Бихме могли да добавим – при цената на пелетите трябва да сме особено внимателни със всевъзможните евтини оферти от всякакъв тип, с които пазарът е наводнен. 

Всеобщият консенсус около отоплението на пелети гласи, че тези малки и симпатични гранули са едни от най-икономичните и ефективни материали за генериране на топлинна енергия. Тази особеност, особено частта свързана с икономичност, води до създаване на много грешни представи у хората, които не са добре запознати с материята. Следователно, не един или двама души остават с впечатлението, че пелетите са отоплителен материал, който може едновременно да струва жълти стотинки и да отоплява по-ефективно от обикновената дървесина. 

Разбира се, ние не сочим пръст към никого. Цените на дървесните пелети варират от безумно ниски до необосновано високи. Съвсем нормално е за човек, незапознат с този отоплителен метод, да се обърка и да се подведе по твърде високата, или твърде ниската сума. 

В днешният материал разглеждаме една доста любопитна тема. А именно – до колко цените на пелетите могат да бъдат заблуждаващи за крайния потребител. Какво трябва да знаете за ценообразуването на този продукт? Може ли да използвате цената като единствен ориентир? И въобще – цената ли е най-важното в избора на дървесни пелети? 

Отговорът на тези въпроси, а и на още много, може да намерите като преместите мишката надолу. 

Нека започваме! 

Какво трябва да знаем за цената на дървесните пелети

Как се определя цената на дървесните пелети? Това е първият въпрос, на който трябва да си отговорим преди да продължим напред по темата. Етикетът с цената, който виждате върху всеки чувал не се появява от само себе си. Зад него има много променливи, които играят своята роля за определянето на крайната цена.

За да сте подготвени докато обикаляте насам-натам в търсене на подходящите пелети, силно препоръчително е да сте запознати с основните фактори, които определят и влияят на ценообразуването при пелетите. 

Представяме ви 4-те най-важни фактора, определящи цената на пелетите за отопление: 

  • Търсене от страна на индустрията и домакинствата
  • Цените на дървесината и остатъчните материали 
  • Други енергийни разходи 
  • Качество на производствения материал

 

Сега ще разгледаме всеки един от тези елементи по отделно. 

Дървесни пелети между нарязани дърва

Пазарното търсене на дървесни пелети

Всеки, който е чел дори малко по икономика, е запознат с концепцията за пазарното търсене и предлагане и как то определя крайната цена на продукта. Колкото повече търсене има на един пазар за даден продукт, толкова по-скъп ще става той за потребителите. Това правило е перфектно приложимо за пелетите и тяхната цена. 

Популяризацията на дървесните пелети като материал за отопление води до все повече търсене от страна и на индустрията, и на домакинствата. Засиленото търсене на пелети, от своя страна, неминуемо води до промяна в цената. 

Европейският съюз си е поставил за цел да придобива 20% от своята енергия от възобновяеми източници. Тази политика на ЕС включва приоритизиране на пелетите като суровина, която е важна за енергийното бъдеще на съюза. За съжаление, Европейският съюз все още не произвежда достатъчно количество дървен материал за да подсигури самостоятелно такова предлагане. В резултат на това, голяма част от пелетите, които се използват за отопление, идват от САЩ и други държави и континенти. 

Това е пример за случай, където цените на дървесните пелети се увеличават и заради транспортни и митнически разходи, както и много други такси, свързани с внасянето на продукция извън Европа. В този пример имаме голямо пазарно търсене на пелети, на което пазарът в Европа не може да отговори самосиндикално и за това трябва да се обърне към вносът като стратегия. 

Накратко, търсенето и предлагането на пелети е един от най-важните фактори за тяхната крайна цена.

Цената на производственият материал за пелетите

Главоломното развитие на пелетната индустрия води до повишено търсене на дървесният материал, който се използва в техния производствен процес. И тук се появява връзката между пелетите като краен продукт и цената на суровините, от които те се правят. Пелетните гранули се произвеждат от остатъчен материал, който остава след преработката на друг дървен материал. 

За да могат да правят дървесни пелети, производителите се нуждаят от постоянни и предвидими доставки на дървен материал. За да си го набавят (изненада, изненада), те плащат определена цена. След това, за да излязат на печалба от своят собствен продукт, те включват разходите за производствен материал в определянето на цена на пелетите, които предлагат. 

Не трябва да забравяме, че дървесните пелети са остатъчен продукт. Като такъв, тяхната цена до голяма степен зависи от тази на първичният продукт, който е нужен за тяхното производство. 

Цените на изкопаемите горива

Каква връзка имат изкопаемите горива с цената на дървесните пелети, бихте се запитали вие? Краткият отговор е: По-голяма отколкото бихте си помислили. 

Нека започнем с най-очевидният аспект на този фактор. Предприятията за производство на дървесни пелети, без значение от тяхната големина, използват ток и традиционните горива за да функционират (по-голямата част от тях). Подобно на финансовите ресурси, които една фирма за пелети отделя за набавянето с производствен материал, всяка компания има месечни разходи за електричество и горива. Те също участват в определянето на цени на дървесни пелети. 

Нека не забравяме, че веднъж след като са произведени, дървесните пелети за отопление трябва да бъдат транспортирани. Това включва транспорт чрез камиони, кораби, бусове, самолети и всякакви други превозни средства. Всяко едно от тях (не гледаме теб, г-н Мъск) е задвижвано от гориво, което, за наше огромно съжаление, не е безплатно.

Този тип разходи са пример за това как цената на един продукт може да зависи от фактори, които не са непосредствено свързани с неговата изработка. Въпреки това, те са не по-малко значими и определено трябва да бъдат взимани предвид като важен елемент за цената на пелетите. 

Качество на материала за пелети

Куп дървесни пелети на зелен фон

Спомняте ли си изречението, с което открихме днешният материал – евтиното често излиза скъпо? Сега ще поговорим малко за аспекта на ценообразуването, в който крайната цена отразява качеството на един продукт. Освен, ако не говорим за вероломна спекулация или обикновена измама, по-високата цена обикновено е асоциирана със по-високо ниво на изработка. 

Съответно, най-добрите пелетни гранули могат да се получат само от най-добрият вложен дървесен материал и чрез най-добрата производствена технология. Това, за дълбоко наше съжаление, няма как да стане на най-ниската възможна цена. 

Нека вземем за пример дървесните пелети, произведени от остатъчен материал от Дъгласова ела (още позната като ела Дъглас). Това са едни от най-качествените пелети. Това са пелетните гранули с най-ниско съдържание на пепел и най-висока топлинна мощност. Тези техни характеристиките се определят от качеството на Дъгласовата ела, тоест – от дървеният материал. Ако цената на елхите Дългас се промени, то със сигурност цената на пелетите от Дъгласови ели също ще се промени.

Колко струва един чувал пелети

Един чувал пелети струва между 12.10 – 13.64 лв. Това са стандартни чували с по 15 кг дървесни пелети за отопление. 

Как получихме този отговор? Много просто. На първо място, въоръжихме се с търпение и кафе. След това започнахме да преглеждаме най-големите онлайн магазини и борси за пелети в София, Варна, Русе, както и другите големи и малки градове в България. Концентрирахме се върху утвърдени търговски вериги и производители. Без да класифицираме всички пелети като класове, технически характеристики, съдържание на пепел и друго, ние събрахме над 20 чували от различни модели пелети. Събрахме техните цени и ги разделихме на броят чували. Така получихме средната цена на пелетите, които се предлагат в България. 

На първо място, тук трябва да отбележим, че нашият отговор не е определящ. Тоест, не твърдим, че посоченото от нас число е цената на качествените пелети. Това е средноаритметична цена, извлечена от нашето малко проучване. Тя не служи за нищо друго освен базов и груб ориентир за състоянието на пазара за пелети в България към този момент. 

Следователно, вземете нашата цена предвид, но без да я използвате като незаобиколим фактор. На пазара може да намерите както по-скъпи, така и по-евтини пелети. И така се насочваме към следващият логичен въпрос – какво означава добра цена за пелети? 

Какво е добра цена за дървесни пелети

Дървесни пелети на бял фон

Много хора, които тепърва се сблъскват с необятния свят на дървесните пелети си задават този въпрос непрестанно – какво означава добра цена за един чувал дървесни пелети? Как да се ориентирам сред всички суми около мен? Евтините пелети непременно ли са ужасяваща инвестиция? Има ли риск, ако закупя по-скъпи от стандартното гранули да се окаже, че съм сбъркал? 

В няколко думи, цената може да бъде индикатор за качество на крайната продукция. Както вече обяснихме, колкото по-висока е крайната цена на чувал пелети, толкова повече и по-качествен ресурс би трябвало да бъде вложен в тяхното производство. Ключовата дума тук е “би трябвало.”

Каквото и да правите, както и да подхождате, не се оставяйте на цените на дървесните пелети да бъдат единственият ви ориентир. Ако разчитате само и единствено на цената за вашият избор на пелети, това би означавало да рискувате да бъдете подведени. 

Винаги трябва да подхождате внимателно към цените на дървесните пелети – не спорим с това. Но не забравяйте останалите фактори – калоричност на пелетите, съдържание на пепел, ниво на влажност, както и техническите параметри на вашият отоплителен уред. Всички тези елементи събрани заедно с цената – това е, което трябва да ви води в пазаруването на пелети.