Лого на Пелети София

Пелети – Цена за 2022 год [Септември]

Вид пелети Цена на тон (лв) Цена 15 кг (лв) Цена доставка в рамките
на гр. София за 1 тон
Дъбови пелети клас А1 860 13.03 80 лева
Дъбови пелети клас А2 740 11.12 80 лева
Дъбови пелети клас В 715 10.80 80 лева
Ясенови пелети клас А1 894 13.54 80 лева
Ясенови пелети клас А2 810 12.27 80 лева
Ясенови пелети клас B 750 11.36 80 лева
Кестенови пелети клас А1 900 13.63 80 лева
Кестенови пелети клас А2 810 12.27 80 лева
Кестеновии пелети клас В 724 10.27 80 лева
Акациеви пелети клас А1 835 12.65 80 лева
Акациеви пелети клас А2 710 10.75 80 лева
Акациеви пелети клас В 660 10 80 лева
Евкалиптови пелети клас А1 960 14.54 80 лева
Евкалиптови пелети клас А2 760 11.51 80 лева
Евкалиптови пелети клас В 650 9.48 80 лева
Брезови пелети клас А1 865 13.10 80 лева
Брезови пелети клас А2 705 10.68 80 лева
Брезови пелети клас В 650 9.48 80 лева
Габърови пелети клас А1 890 13.47 80 лева
Габърови пелети клас А2 765 11.59 80 лева
Габърови пелети клас В 609 9.22 80 лева
Кленови пелети клас А1 860 13.03 80 лева
Кленови пелети клас А2 760 11.51 80 лева
Кленови пелети клас В 650 9.84 80 лева
Тикови пелети клас А1 900 13.63 80 лева
Тикови пелети клас А2 765 11.59 80 лева
Тикови пелети клас В 625 9.46 80 лева
Широколистни пелети (средно) 810 12.27 80 лева
Пелети от ела клас А1 690 10.45 80 лева
Пелети от ела клас А2 515 7.80 80 лева
Пелети от ела клас В 405 6.16 80 лева
Борови пелети клас А1 685 10.37 80 лева
Борови пелети А2 525 7.95 80 лева
Борови пелети клас В 425 6.43 80 лева
Кедърови пелети клас А1 700 10.60 80 лева
Кедърови пелети А2 558 8.45 80 лева
Кедърови пелети клас В 465 7.04 80 лева
Пелети от смърт клас А1 690 10.40 80 лева
Пелети от смърч клас А2 587 8.89 80 лева
Пелети от смърт клас В 490 7.42 80 лева
Иглолистни пелети (средно) 612 9.27 80 лева
Слънчогледови пелети 480 7.27 80 лева