Пелети – Цена за 2023 год [Февруари]

Цени на пелетите за 2023 година - месец Февруари

По-долу може да разгледате средната цена на различните видове дървесни пелети, изчислена през месец Февруари 2023 година. Моля, обърнете внимание, че сумите са средно-аритметична стойност на всички цени, за които имаме информация. 

Както може да видите, забелязваме приблизително 10% спад в цената на пелетите спрямо средните цени изчислени в последната трета на 2022 година

Вид пелети Цена на тон (лв) Цена 15 кг (лв) Цена доставка в рамките
на гр. София за 1 тон
Дъбови пелети клас А1 780 11.63 72 лева
Дъбови пелети клас А2 665..99 10.22 72 лева
Дъбови пелети клас В 643.5 9.80 72 лева
Ясенови пелети клас А1 804.6 13.54 72.18 лева
Ясенови пелети клас А2 729 11.17 72.18 лева
Ясенови пелети клас B 673.99 10.36 72 лева
Кестенови пелети клас А1 810 11.63 72 лева
Кестенови пелети клас А2 724.44 10.27 72 лева
Кестеновии пелети клас В 649 9.27 72 лева
Акациеви пелети клас А1 744 10.65 72 лева
Акациеви пелети клас А2 639 9.75 72 лева
Акациеви пелети клас В 601.54 9 72 лева
Евкалиптови пелети клас А1 960 14.54 80 лева
Евкалиптови пелети клас А2 760 11.51 80 лева
Евкалиптови пелети клас В 650 9.48 80 лева
Брезови пелети клас А1 768 12.10 72 лева
Брезови пелети клас А2 635 9.68 872 лева
Брезови пелети клас В 590 8.48 72 лева
Габърови пелети клас А1 801.66 11.15 72 лева
Габърови пелети клас А2 697.88 10.59 72 лева
Габърови пелети клас В 609 9.22 72 лева
Кленови пелети клас А1 774.5 11.03 72 лева
Кленови пелети клас А2 697 10.51 72 лева
Кленови пелети клас В 590 8.84 72 лева
Тикови пелети клас А1 810 11.63 72 лева
Тикови пелети клас А2 689.11 10.59 72 лева
Тикови пелети клас В 575.45 8.46 72 лева
Широколистни пелети (средно) 729.99 11.27 72 лева
Пелети от ела клас А1 621.66 9.45 72 лева
Пелети от ела клас А2 473.44 6.80 72 лева
Пелети от ела клас В 364 5.16 72 лева
Борови пелети клас А1 611.74 9.37 72 лева
Борови пелети А2 475 6.95 72 лева
Борови пелети клас В 425 6.43 72 лева
Кедърови пелети клас А1 629.9 9.60 72 лева
Кедърови пелети А2 503 7.45 72 лева
Кедърови пелети клас В 411 6.04 72 лева
Пелети от смърч клас А1 623.55 9.40 72 лева
Пелети от смърч клас А2 526.66 7.29 72 лева
Пелети от смърч клас В 442.54 6.42 72 лева
Иглолистни пелети (средно) 562 8.27 72 лева
Слънчогледови пелети 432.66 6.27 72 лева